وب سایت زبان و ادب فارسی

 www.Adab.irib.ir

وب سایت زبان و ادب پارسی ایران تا سال ۸۸ مشغول به کار بود متاسفانه دستهای پشت پرده به دلایل نامعلومی فعالیت این سایت را متوقف نمودند!