وب سایت فدراسیون اسکواش

www.squashiran.ir

 رشته ورزشی اسکواش تاریخچه ای خاص دارد.بازی هایی که با استفاده ازدیوار وپرتاب انواع توپ های دست ساز مثل گوی های پارچه ای و چوبی به سمت آن وکنترل آن دربرگشت ها دربسیاری از کشورها وجود داشته است.

در سال 1148میلادی (527 هجري شمسي ) یک سرگرمی به نام کف دست   میان فرانسوی ها متداول بود.اوایل قرن 19میلادی فکراستفاده از راکت وتوپ باعث بوجودآمدن گونه های مختلف از بازی ها شد.
زندانی های زندان فلیت برای سرگرمی و جلوگیری از افسردگی و بی حرکتی با راکت و توپ را به دیوارمی زدندوباعث ظهور بازی ای به نام راکتس  شدند. درسال 1820میلادی بازی راکتس به سرعت به چند مدرسه در انگلستان ورود کرد و با رونق گرفتن این بازی درمدارس،
درسال 1830اسکواش درمدرسه هارو به وجودآمد. شاگردان این مدرسه به کمک راکت سعی می کردند با قدرت به توپ ضربه بزنند وهنگام برگشت آن از دیوار ، دوباره خودرا به آن برسانند واین عمل را تکرار  کنند. جاذبه ها وهیجان بازی به زودی باعث رشد آن شد تا جایی که درسال 1864 میلادی اسکواش  رسمیت یافت ونخستین زمین های  اختصاصی آن ساخته شد.مانند بسیاری از ورزش های آن زمان ، اسکواش نیزاستانداردمشخصی برای شیوه بازی،ساخت وابعادزمین و وسایل لازم خود نداشت.
ازسال 1874 میلادی (1253 هجري شمسي ) این بازی ومسابقات اش درانگلیس رسمیت پیدا کرد ودرسال 1883 میلادی (1262 هجري شمسي ) اولین زمین اسکواش در آکسفورد انگلیس ساخته شدو درسال 1911 انگلیسی ها قانون بازی اسکواش وابعادزمین آنرا ضابطه مندکردند واین ضوابط به مرور به شکل امروزی درآمد.درسال  1967ميلادي  (1346 هجري شمسي )فدراسیون بین المللی اسکواش با 7کشور مصر،انگلستان ،استرالیا،آفریقای جنوبی،پاکستان،هندو نیوزیلند شکل گرفت ودرسال 1992نام آن به فدراسیون جهانی اسکواش تغییرکرد. کشورهای عضو این فدراسیون به مرور افزایش یافت تا جایی که درابتدای سال 2004 تعداد اعضای آن به 150 عضورسید.این فدراسیون مورد تایید کمیته بین المللی المپیک وعضو انجمن عمومی فدراسیون های ورزشی بین المللی است.
فدراسيون جهاني اسكواش طي 10 سال گذشه تلاش هاي گسترده اي براي حضور اين رشته ورزشي درالمپيك آغاز كرده است.