پنجمین اجلاس جهانی رادیو

www.radioforum.ir

معاونت صداي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همکاري اتحاديه راديو و تلويزيون­هاي آسيا و اقيانوسيه قصد دارد پنجمين اجلاس جهاني راديو «بازانديشي راديو» را با همکاري مراکز دانشگاهي داخلي و خارجي در ارديبهشت­ ماه 1393 در تهران برگزار نمايد

معاونت صداي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همکاري اتحاديه راديو و تلويزيون­هاي آسيا و اقيانوسيه قصد دارد پنجمين اجلاس جهاني راديو «بازانديشي راديو» را با همکاري مراکز دانشگاهي داخلي و خارجي در ارديبهشت­ ماه 1393 در تهران برگزار نمايد و از آن طريق، از منظري «چند رشته­ اي» و «بين ­رشته­ اي» به «بازنگري» و «بازيابي» رسانه راديو در عصر جديد بپردازد. بدينوسيله، از کليه اساتيد، پژوهشگران و علاقمندان حوزه مطالعات راديويي براي مشارکت در اين همايش دعوت به عمل مي­ آيد.